AGENDA XIII FORUM IPBBS

 
09:45 - 10:00 Otwarcie Forum 
Tomasz Świgost
10:00 - 11:45 I Sesja
  • Mr Christian Ulrich, Marketing Director, Spielwarenmesse AG
"Komunikacja twarzą w twarz - targi jako platforma dialogu na przykładzie Insights-X"
  • John Watson, (ex' Lyreco's Group Marketing Director
"Zarządzanie kategorią i portfelem produktu"
11:45 - 12.00 Przerwa na kawę
12:00 - 13:00 II Sesja 
  • Małgorzata Kuik, Partner, Dariusz Bednarski, Partner Zarządzający, Grant Thornton
"Kluczowe parametry efektywności finansowej"
  • Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
"Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w Programach Ramowych UE"
13:00 - 14:00 Przerwa na obiad
14:00 - 15:30 III Sesja
  • Michał Zimiński, manager, Mateusz Matłoka, manager, SIMON-KUCHER & PARTNERS
"Zarządzanie cenami w branży biurowo-szkolnej: jak inteligentna polityka cenowa przekłada się na wzrost zysku"
a) Główne wyzwania cenowe w branży - jak sobie z nimi poradzić?
b) Jakie są kluczowe dźwignie zysku w branży?
c) Jak kształtować politykę cenową w warunkach silnej presji na ceny i dużej transparentności cenowej?
d) Jak tworzyć ofertę wartości, która wspiera maksymalizację marży?
  • Dariusz Milczarek, Sandler Training
"Rzecz o sprzedaży: czyli słów kilka o tym, dlaczego sprzedawcy ponoszą porażki"
15:30 - 15:45 Przerwa na kawę
15:45 - 17:00 IV Sesja
  • Dariusz Krupko, Consumables Channel Sales Specialist, OKI Systems Polska"Metody podniesienia rentowności i bezpieczeństwa zawieranych kontraktów na przykładzie programu wsparcia partnerów realizowanego przez OKI Systems Polska"
          Gość Specjalny XIII Forum IPBBS
  • ​Janusz Piechociński
17:00 - 17:15 Podsumowanie i zakończenie Forum
(przedstawiciel Zarządu Izby)

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie
 
Po zakończeniu części merytorycznej o godz. 19.00  odbędzie się drugą, nie mniej istotna, networkingowa część Forum, którą rozpoczniemy Galą wieczorną od wręczenia nagród w Konkursie Meeting Premiera 2017.

18:30 - rejestracja gości i welcome drink
19:00 - wręczenie nagród w Konkursie Meeting Premiera 2017
19:30 - koncert Gwiazdy Wieczoru Iwo Orłowskiego
20:15 - kolacja
21:15 - 23:00 - wieczór z DJ Bogdanem Fabiańskim

Podczas bankietu zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty open baru.

 
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XIII FORUM IPBBS.

Do zobaczenia!