Prelegenci prowadzący warsztaty 19.10.2017 r. 

 

 
Aldona Pietrzak, Radca prawny, Wspólnik w Kancelarii GESSEL
Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek oraz prawie papierów wartościowych. Od wielu lat bierze udział w przygotowaniu prospektów emisyjnych i postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego; sporządzaniu opinii prawnych i dokumentów związanych z porozumieniami wspólników; doradza przy nabywaniu i zbywaniu znacznych pakietów akcji; opracowuje programy opcji menedżerskich w spółkach. Kieruje pracami zespołu specjalistów przygotowujących analizę/audyty prawne przedsiębiorstw na potrzeby transakcji (zakup udziałów i akcji, inwestycje, łączenia, przekształcenia i inne). Posiada duże doświadczenie w zakresie kontraktów w obrocie międzynarodowym oraz  kompleksowej obsłudze prawnej procesów prywatyzacyjnych, w tym analiz przedprywatyzacyjnych, negocjacji z nabywcami i postępowania w sprawie dopuszczenia akcji do obrotu publicznego. Jest członkiem renomowanego Monterey Funds Club – międzynarodowego klubu skupiającego prawników specjalizujących się w obsłudze funduszy inwestycyjnych oraz certyfikowanym mediatorem.
   

 
Michał Boryczka, Radca prawny, Managing associate, GESSEL
Specjalizuje się w obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym, w szczególności dotyczących podmiotów działających w branży medycznej. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje ponadto doradztwo prawne w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej przedsiębiorców, w tym spółek publicznych jak i niepublicznych, oraz organizacji typu non-profit, negocjowanie i opiniowanie umów prawa cywilnego, przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji związanych z przedsięwzięciami restrukturyzacyjnymi. Nadzoruje i koordynuje prace zespołu prawników biorących udział w badaniach typu due diligence.
   

 
Maciej Boryczko, Radca prawny, Managing associate, GESSEL
Jego doświadczenie zawodowe obejmuje przede wszystkim: wszechstronne doradztwo prawne w zakresie bieżącej obsługi zarówno podmiotów niepublicznych jak i publicznych, w szczególności doradztwo korporacyjne, planowanie, przygotowywanie i realizację połączeń i przekształceń, zakładanie i likwidację spółek, przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie kontraktów handlowych (w tym w szczególności umów IT, umów z zakresu prawa autorskiego i obrotu nieruchomościami), zagadnień związanych z dochodzeniem należności, dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych. Specjalizuje się także w obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym, obejmującej udział w przygotowywaniu i negocjowaniu dokumentacji transakcyjnej, w szczególności dotyczących podmiotów działających w branży medycznej.
   

 
Iwona Gielo-Benza, specjalista, GESSEL
Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym w obsłudze korporacyjnej. Pracowała przy zakładaniu, bieżącej obsłudze korporacyjnej, restrukturyzacji i likwidacji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (w szczególności z udziałem kapitału zagranicznego), a także przy sprawach z zakresu prawa pracy, umów prawa cywilnego. Jej największe doświadczenie obejmuje obsługę korporacyjną spółek z ograniczona odpowiedzialnością. Przez prawie 10 lat pełniła funkcje członka zarządu w spółkach z o.o.
 
 

Prelegenci XIII. FORUM IPBBS

 
Dariusz Bednarski, Partner Zarządzający, Grant Thornton
Dariusz posiada dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa dla przedsiębiorców i firm. Kieruje zespołami doradztwa podatkowego, prawnego oraz gospodarczego. Specjalizuje się w prawnych, podatkowych i bilansowych aspektach doradztwa w zakresie transakcji kapitałowych (fuzje, przejęcia, transakcje na przedsiębiorstwach, udziałach, akcjach). Jest liderem doradztwa dla firm rodzinnych oraz dyrektorem zespołu ds. sukcesji biznesu. Biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął jako inspektor kontroli skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Poznaniu. Od 1997 pracuje w Grant Thornton. Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień podatkowych w prasie fachowej. Współautor książek: "Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce polskich przedsiębiorstw”, „Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje w nieruchomości – najtrudniejsze problemy w prawie bilansowym i prawie podatkowym” oraz „Fuzje i przejęcia” (Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego). Prelegent na szkoleniach i konferencjach. Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
   
  Małgorzata Kuik, Partner, Grant Thornton
Ekspert w dziedzinie doradztwa biznesowego, z konsultingiem związana od ponad 20 lat. Jej domenę stanowią tworzenie i redefiniowanie modeli biznesowych, budowanie oraz wdrażanie strategii rozwoju, doskonalenie systemów organizacyjno-zarządczych. W swojej  karierze, w roli kierownika oraz eksperta, zrealizowała szereg złożonych projektów wdrożeniowych mających na celu podnoszenie efektywności biznesowej jednostek organizacyjnych lub całych organizacji, między innymi w branży paliwowej, górnictwa nafty i gazu, farmaceutycznej, elektrotechnicznej, FMCG, jak również na rzecz sektora publicznego. Jest kreatorem rozwiązań koncepcyjnych oraz koordynatorem prac wdrożeniowych. Członek rad nadzorczych przedsiębiorstw różnych branż. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego. Prowadzi warsztaty i treningi w zakresie umiejętności menedżerskich oraz interpersonalnych. Certyfikowany Project Manager (Certified Project Management Associate IPMA Level D®).
   
Dariusz Krupko, Consumables Channel Sales Specialist, OKI Systems Polska
Z segmentem materiałów eksploatacyjnych związany od 2008 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując zarówno w Dystrybucji (Tech Data Polska) jak i u Producentów (Canon, Samsung). Od dwóch lat związany z OKI Systems Polska, gdzie odpowiada za sprzedaż oryginalnych materiałów eksploatacyjnych OKI na rynku polskim
   
Mateusz Matłoka, Manager, Simon-Kucher & Partners
Ekspert zajmujący się tematami z zakresu zarządzania cenami, głównie w branży B2B (ustalanie cen poprzez tworzenie architektury cenowej opartej o wartość, czy wdrażanie cen poprzez politykę rabatową) oraz sprzedażowymi (budowa nowej oferty produktowej; systemy motywacyjne dla sił sprzedaży czy systemy bonusowe dla dystrybutorów). Realizował liczne projekty doradcze dla firm z rynku polskiego  oraz dla klientów z zagranicy (Europa, Afryka).
   
Dariusz Milczarek, Sandler Training
Zorientowany biznesowo trener, konsultant i coach zajmujący się doradztwem biznesowym. Specjalizuje się w szeroko rozumianym rozwoju sił sprzedażowych na poziomie strategicznym i operacyjnym. Związany z rynkiem szkoleń od 1995 roku. Współtwórca i wieloletni akcjonariusz House of Skills; od 2007 Managing Partner Sandler Training Polska (Master Franchisee Sandler Systems, Inc. na terytorium Europy Centralnej). Realizator projektów szkoleniowych dla wielu polskich i międzynarodowych instytucji biznesowych. Na przestrzeni 18 lat pracy trenerskiej, w jego kursach uczestniczyło ponad 5 tysięcy osób. Prowadzi indywidualne treningi i sesje coachingowe.  Przygotowuje także prelegentów do wystąpień publicznych. Wykładowca współpracujący z SGH i Uniwersytetem Warszawskim, prelegent na wielu konferencjach i panelach dyskusyjnych. Wielokrotnie wyróżniany, jako jeden z najbardziej inspirujących prezenterów. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Prywatnie wielbiciel badmintona i nurkowania.
   
Christian Ulrich - Marketing Director, Spielwarenmesse eG
Absolwent Busines Studies, rozpoczął pracę jako konsultant w czołowej niemieckiej agencji reklamowej Serviceplan dla klientów takich jak BMW, Head i Ray Ban. Następnie pracował w branży jako  kierownik Reklamy w HypoVereinsbank oraz jako Dyrektor Marketingu Grupy Fischer. Obecnie, jako Dyrektor ds Marketingu Spielwarenmesse eG, odpowiada za treść i globalny marketing targów PBS Insights-X oraz Spielwarenmesse, wiodących światowych targów tego typu. Jest również dyrektorem zarządzającym agencji reklamowej "Die rote Reiter", która prowadzi kampanie dla średnich przedsiębiorstw i liderów rynku międzynarodowego. 

 
   
  John Watson, (ex) Lyreco's Group Marketing Director
   
Maciej Zakrocki
Od stycznia 1985 w Telewizji Polskiej.  Przez 11 lat współautor cyklu „Sensacje XX wieku” , w latach 1986-88 produkował autorski cykl dokumentalny „Archiwum XX wieku”. Przez kilka lat przygotowywał i prowadził dla TVP Historia cykl „Spór o historię”. Od połowy 1994 roku przygotowywał  serię „Tajna Historia ZSRR”, a później „Tajna Historia Zimnej Wojny. 1999 - cykle „Fałszywy Kadr”, „Cafe fin de siecle”, 31 odcinków „Byłem żołnierzem Wehrmachtu”,    20 -odcinkowy serial o Unii Europejskiej „Ludzie  tacy jak my”, autor i prowadzący serię  programów  z okazji przystąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej. Ponadto autor i wydawca blisko 500-set odcinków programu publicystycznego FORUM, czego historię opisał w książce Forum 500 wydanej w 2006 roku. W ostatnich latach specjalizuje się głównie w problematyce europejskiej, czego efektem był cykl „Debata po europejsku” w TVP INFO. W 2014 roku, w 10-tą rocznicę członkostwa Polski w UE wydał książkę „Przepustka do Europy”, która jest połączeniem własnych wspomnień z okresu negocjacji akcesyjnych, które śledził i relacjonował dla TVP i wywiadów z głównymi aktorami tamtych wydarzeń. Od czerwca 2014 roku ma swoją autorską audycję w radiu Tok Fm pt. „Co się stało?”, prowadzi też inne audycje, głównie związane z historią i sprawami europejskimi. 
   
Michał Zimiński, Manager, Simon-Kucher & Partners
Ekspert zajmujący się tematami z zakresu zarządzania cenami, głównie w branży B2B (ustalanie cen poprzez tworzenie architektury cenowej opartej o wartość, czy wdrażanie cen poprzez politykę rabatową) oraz sprzedażowymi (budowa nowej oferty produktowej; systemy motywacyjne dla sił sprzedaży czy systemy bonusowe dla dystrybutorów). Realizował liczne projekty doradcze dla firm z rynku polskiego  oraz dla klientów z zagranicy (Europa, Afryka).